Foto: Norsk Litteraturfestival

Verditinget 2019

Knapt noen nordmann har ment så sterkt om så mye som Bjørnson. Det var den gang. I år kommer de friske meningene fra 10. trinn.

Tirsdag 21. mai

kl. 10.00 - 14.00

Samarbeid mellom Stiftelsen Lillehammer museum, Norsk litteraturfestival / Pegasus og Bjørnstjerne Bjørnson Akademiet.

Gratis.

Verditing

Under Verditinget 2019 skal hundre tiendeklassinger fortelle Norge hvilke verdier de holder høyest, hva slags framtid og samfunn de vil skape og hvordan de skal få dette til.

Dette skal skje i Verditingets workshop og i paneldiskusjonen Sannhetens øyeblikk, der Verditing-deltakere og profiler fra ungdomskulturen møter sentrale politikere.

 

Verdiundersøkelse

Samtidig presenteres en større undersøkelse om verdisynet til norske tiendeklassinger, foretatt blant ungdom i bygdenorge, en småby og en storby.

Appell

Verditinget 2019 vil munne ut i en appell til regjering og storting fra tiendeklassingene.

Og etter at Verditinget er avsluttet blir alle innspill hengende på «Fra oss unge-veggen». Slik at alle som besøker Aulestad i 2019 kan se hva som ble drøftet og selv kommentere og komme med nye innspill i verdidebatten. Som aldri vil ta slutt.

Bjørnstjerne Bjørnson

Aulestad var Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Knapt noen nordmann har ment så sterkt om så mye som Bjørnson.

Det var den gang.

Nå skal det igjen komme friske meninger fra Aulestad, og i 2019 er det ungdommer som skal utfordre oss.

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum