Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Foto Camilla Damgård/Aulestad

Om Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, er et av Norges best bevarte kunstnerhjem. Her bodde Nobelprisvinneren Bjørnstjerne Bjørnson med sin familie fra 1875 til han døde i 1910. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem åpnet som museum i 1935.

Stiftelsen Lillehammer museum omfatter friluftsmuseet Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Norges Postmuseum og dikterhjemmene Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem.

Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk som var de to dikternes hjem og bosteder i en lengre periode, eies i dag av Staten ved Kulturdepartementet, men forvaltes av Stiftelsen Lillehammer museum.

Historien om Aulestad

Bjørnson-familien kjøpte gården Aulestad i Gausdal i 1875, mens de ennå bodde i Italia. Men noen år tidligere hadde familien vært gjester på Aulestad, da de besøkte venner på folkehøgskolen i Follebu.

Venneforeningen

Venneforeningen er en viktig samarbeidspartner som bidrar med å gjøre Aulestad mer kjent og brukt av flere.

Miljøsertifisering

På Aulestad har vi et bevisst forhold til miljøet. Vi satser for å tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner.