Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Foto Camilla Damgård/Aulestad

Om Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, er et av Norges best bevarte kunstnerhjem. Her bodde Nobelprisvinneren Bjørnstjerne Bjørnson med sin familie fra 1875 til han døde i 1910. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem åpnet som museum i 1935.

Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum omfatter friluftsmuseet Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Norges Postmuseum og dikterhjemmene Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem.

Dikterhjemmene

Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk som var de to dikternes hjem og bosteder i en lengre periode, eies i dag av Staten ved Kulturdepartementet, men forvaltes av Stiftelsen Lillehammer museum.

UNESCO

The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ble etablert i 2004 og teller 180 byer over hele verden. Felles for dem alle, er at de har unike posisjoner på kulturfeltet og at de har et særlig fokus på kreative næringer når de skal forme sin framtid.
Lillehammer har som første by i Skandinavia blitt tildelt status som UNESCO-by innenfor litteratur.Lillehammers historie som kunstnerby går helt tilbake til 1870-årene, da de første koloniene av kunstmalere begynte å etablere seg.

På samme tid flyttet nobelprisvinner Bjørnstjerne Bjørnson inn på Aulestad, der han ble boende i nesten 40 år.

I 1919 tok Sigrid Undset med seg barna og slo seg ned på Bjerkebæk, der hun skrev sin nobelprisbelønte trilogi om Kristin Lavransdatter. Siden har utallige norske forfattere bodd og arbeidet i byen.
På tampen av mellomkrigstiden ble Nansenskolen etablert på Lillehammer, og siden har den vært et kraftsentrum - både for debatt, filosofi og skrivekunst. I dag er Lillehammer ikke bare friby for forfulgte forfattere, men også sete for Den norske filmskolen og Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene - den største litteraturfestivalen i hele Norden.

Venneforeningen

Venneforeningen er en viktig samarbeidspartner som bidrar med å gjøre Aulestad mer kjent og brukt av flere.

Historien om Aulestad

Bjørnson-familien kjøpte gården Aulestad i Gausdal i 1875, mens de ennå bodde i Italia.

Miljøsertifisering

På Aulestad har vi et bevisst forhold til miljøet. Vi satser for å tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner.