aulestad_10

Bjørnson utenfor hovedbygningen

aulestad_16

Fotografiet er tatt etter 1903, men før 1905. Folkestua eller forpakterboligen er oppført, men glassverandaen mangler på vestveggen av hovedhuset.

aulestad_var_6

Det er vår. Gjesteværelset i andre etasje har fått vindu mot øst. Stallen nedenfor drengestua er flyttet.

aulestad_11

Postkortet er fra etter 1900 da gjesteværelset fikk vindu.

aulestad_9

H.H. Lies fotografi fra 1903 viser gården med slåtten liggende klar for hesjing. Stallen er flyttet.

aulestad_bb_1908_14

1900 - 1908

Bjørnson på spasertur utenfor hovedbygningen i 1900. Den store reparasjonen som fant sted ved begynnelsen av århundret er ennå ikke utført. Veggen mot tunet er fremdeles uten "skjørt", det vil si uten liggende panel og vannbord i en meters høyde.

Oversiktsbildet viser både Øvre og Nedre Aulestad med forpakterboligen og stabburet på plass på Nedre Aulestad. Flaggene på Øvre Aulestad vitner om et gjestfritt hus for besøkende fra hele verden og ikke minst fra de nordiske land.