aulestad_13

Tunet på Nedre Aulestad med stallen, stabburet og hovedbygningen.

Aulestad / Om Aulestad / Aulestads historie / Nedre Aulestad

Nedre Aulestad

Bjørnson hadde kjøpt naboeiendommen Solbakken av Kristoffer Janson for 4000 kroner i 1888. Den ble oppført som hovedbygning og bolig for Erling Bjørnson på Nedre Aulestad. Bjørnstjerne og Karoline ville ha den gamle hovedbygningen for seg selv etter at garden ble overdratt til sønnen Erling i 1890. På fotografiet ser vi at stabburet og stallen er flyttet. Stallen er gjenoppført som kombinert stall og forpakterbolig. Denne sto ferdig i 1903.