aulestad_2
Aulestad / Om Aulestad / Aulestads historie / Otto Jørstads Aulestad

Otto Jørstads Aulestad

Bjørnson kjøpte Aulestad av Otto Jørstad, og dette fotografiet er fra Jørstads tid på Aulestad. Det avslører at Ludvig Skramstad i sin tegning hadde glemt et vindu i første etasje (i det senere musikkværelset) og at drengestua og stabburet begge hadde halvvalmtak som hovedhuset. Stabbursklokka forsvant da Bjørnson fikk oppført et vognskjul i stedet for stabburet i 1881. Drengestua må også ha vært bygget om.