aulestad_4
aulestad_5

Tid for kjelke. Stallen er på plass. Stabburet ligger i skillet mellom Øvre og Nedre Aulestad.

Vinter

Vinterbildet viser at den store driftsbygningen med felles fjøs og låve er bygget, mens stallen fremdeles ligger nedenfor drengestua. Det betyr at fotografiet er tatt mellom 1894 og 1899.