Miljøsertifisering

På Aulestad har vi et bevisst forhold til miljøet. Vi satser for å tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner.

Aulestad ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2012. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning med hensikt å heve miljøprestasjonene så mye at det faktisk monner. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.

For å bli sertifisert gikk Aulestad gjennom en miljøanalyse. Med bakgrunn i denne skulle vi deretter oppfylle definerte bransjekrav. Kravene berører følgende områder:

 

  • Internkontroll HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til vann
  • Estetikk

Aulestad ønsker å sette fokus på miljøtiltak i bedriften både av samfunnsmessige, økonomiske og markedsmessige hensyn. I tillegg til stor egenverdi, etterspør også turistmarkedet bedrifter som satser på miljø.