Familiedag på Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, i samarbeid med venneforeningen

Venneforeningen

Venneforeningen er en viktig samarbeidspartner som bidrar med å gjøre Aulestad mer kjent og brukt av flere.

Aulestads venner har medlemmer som bidrar til å støtte og løfte Aulestad opp og fram.

Venneforeningen bidrar på arrangementer i nært samarbeid med Aulestad, som Litteraturfestivalen og "Jul på Aulestad".

Venneforeningen ønsker å være med på å gjøre Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem mer kjent og brukt av flere. Stedet kan for eksempel brukes til konserter, samlinger for ulike organisasjoner og private arrangementer.

I statuttene for Aulestads venner legges det opp til at foreningen også kan ordne egne arrangementer. 

Medlemskap i Aulestads venner koster kr. 150 for enkeltpersoner og kr. 250 for familiemedlemskap.

Mange mennesker og mange steder i Norge ønsker å ha et eierforhold til Bjørnstjerne Bjørnson. Av steder kan nevnes; Kvikne, Nesset, Molde og Søgne. Det er slett ikke vanskelig å forstå ønsket om tilknytning til Bjørnstjerne Bjørnson. Han var en høvding. Han var forfatter, politiker, folketaler, opprører, bonde og Nobelprisvinner i litteratur. Heldig for Gausdal at det er nettopp her Aulestad ligger - gården Bjørnson kjøpte i 1875. Det er fint å vite at gården fremdeles drives av samme familie - nå; Erling Bjørnson. Dikterhjemmet er museum; Aulestad er vår flotte kulturperle i Follebu.

Vel møtt !

Hilsen 
Inger S. Enger
Aulestads venner
styreleder