Bjørnsons bosteder

Til Aulestad kom Bjørnsonfamilien i 1875.

Bjørnstjerne Bjørnson hadde mange bosteder i løpet av livet

Både han og hans familie var på flyttefot i Norge og i utlandet.

Nesset i Romsdalen

Nesset kommune samarbeider med Romsdalsmuseet om utviklinga av prestegarden.

I sommersesongen fra 15. juni til 15. august er det fast omviser her. Henvendelser kan gjøres til Nesset kommune, oppvekst- og kulturetaten i kommunehuset i Eidsvåg. Tlf. 71 23 11 40

Molde

Bjørnson gikk på middelskolen i Molde, men han var ikke særlig skoleflink. Andre gjøremål opptok han mer. Han leste på egen hånd det som interesserte han. Fra han var 11 ½ til han var 17 år var han elev ved skolen:

"en liten, meget pyntelig skole
paa hvilken baade kirke og stat kunde stole.
Den dreiet helt stilfærdig i stats-maskineriet,
og skjønt det kunde høres paa hjule-knirkeriet
at sjelden den smurtes av aandens talg,
saa var paa hine kanter slet intet valg:
vi maatte gaa der, til vi blev store.
Jeg gikk der ogsaa, - men læste Snorre."

Da han endelig kunne avslutte sin skolegang, kom dette verset fra hjertet:

"Nu farvel! fordømte Skole.
Nu farvel! mit Fængselshul.
En min Sjel for snever Kjole

I dette huset bodde Bjørnstjerne som skolegutt. Foto: Einar Bjørnson

Kristiania

I mai 1870 fikk Bjørnson og familie eget hjem og hus på "Løkken" i Munkedamsveien 57. Han fikk det for 5.500 daler "med have og badehus ned til det friske salte vann, med utsikt over Piperviken, med svære trær, et vakkert gammelt sted støtende opp til Jørgen Heftyes eiendom."

Se Christian Gierløff: Bjørnstjerne Bjørnson, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1932

Eiendommen ble en investering han seinere kunne hente midler fra når den i sin tur ble solgt.

Bjørnsonløkken i Munkedamsveien 57 tegnet av Christian Krohg.

1860-åra

Munkedamsveien i 1860-årene, Bjørnsons bolig i midten.

Fra først av (1859-60) bodde Karoline og Bjørnstjerne hos hans gamle lærer Heltberg i Breidablikk, øverst i Akersbakken, før turen gikk til Søgne og Rom.

Etter hjemkomsten fra utlandet i 1863 var de innom Bergen før Christiania igjen blir bostedet, Akersgaten nr. 1.

Christiania Teater ett av arbeidsstedene. Norsk Folkeblad et annet. Det ble igjen "en kampstor tid - og vi er med!"

Kvikne i Østerdalen

Bjørgan prestegård

Bjørnstjerne Bjørnson ble født den 8. desember 1832 på Bjørgan prestegård i Kvikne i Østerdalen. Her hadde faren Peder Bjørnson sitt første prestekall.

Da Bjørnson var fem år gammel fikk faren nytt prestekall i Nesset i Romsdalen, og familien flyttet dit.