logo

Bjørnson gikk på middelskolen i Molde, men han var ikke særlig skoleflink. Andre gjøremål opptok han mer. Han leste på egen hånd det som interesserte han. Fra han var 11 ½ til han var 17 år var han elev ved skolen:

"en liten, meget pyntelig skole
paa hvilken baade kirke og stat kunde stole.
Den dreiet helt stilfærdig i stats-maskineriet,
og skjønt det kunde høres paa hjule-knirkeriet
at sjelden den smurtes av aandens talg,
saa var paa hine kanter slet intet valg:
vi maatte gaa der, til vi blev store.
Jeg gikk der ogsaa, - men læste Snorre."

Da han endelig kunne avslutte sin skolegang, kom dette verset fra hjertet:

"Nu farvel! fordømte Skole.
Nu farvel! mit Fængselshul.
En min Sjel for snever Kjole

I dette huset bodde Bjørnstjerne som skolegutt. Foto: Einar Bjørnson