Folketaleren

Bjørnsons samfunnsengasjement var omfattende.

Han er fremdeles kjent for sitt politiske engasjement for rettferdighet og for undertrykte gruppers kamp for selvstendighet.

Festtale i Gausdal

Bjørnson taler til en festkledd forsamling i Gausdal.

Foto: Aulestad/ukjent

Riksmålsstevnet 1908

Bjørnstjerne Bjørnson taler på riksmålstevnet på Olberg i Krødsherad i august 1908.

Bjørnstjerne Bjørnson taler på riksmålstevnet på Olberg i Krødsherad i august 1908.

Myhre, 13. august 1905

Bjørnson taler fra stabburstrappa på gården Myhre i Gausdal før folkeavstemningen om unionsoppløsningen den 13. august 1905. Etterpå gikk forsamlingen med Bjørnson i spissen og avga sine stemmer.

 Bjørnson taler på gården Myhre i Gausdal

Foto: Aulestad/ukjent

Skamlingsbanken, 4. juni 1906

Skamlingsbanken 4. juni 1906. Bjørnson taler om Nordens framtid for mellom 12000 og 15000 tilhørere på Skamlingsbanken!

 Bjørnson taler på Skamlingsbanken 1906

Foto: Aulestad/ukjent

Berlin, 17. mai 1906

Bjørnson avduker minnestøtten over komponisten og fetteren Richard Nordraak i Berlin 17. mai 1906. Nordraak som hadde komponert musikken til "Ja, vi elsker" døde knapt 24 år gammel.