Portretter

Bli kjent dikteren utvalgte dikt, sitater og portretter. 

København 1867

Heller høre til et lite folk som tåler urett, enn til et stort som gjør urett.

Tale  ved festen for nordslesvigerne 13. juni 1867

1875

Vi lider av selvbedrag, vi lider av megen løgn som vi slett ikke ser, og av megen løgn som vi ser, men ikke vet hva vi skal gjøre med. Og det kan ikke være annerledes i en overgangstid som den vi står i. Det er meget gammelt som blir tvilsomt, men vi vet ikke noe nytt, og vi er redd for det ukjente.

Tale i Studentersamfundet. Christiania 31. oktober 1877

Aulestad 1881

Her er morsomt å være. Uhyre morsomt! Kamp i hver eneste ting. Jeg trodde aldri, at jeg i min tid skulle få oppleve et sådant alminnelig slagsmåls-paradis. Det annet må jo være til å råtne i.

Aulestad 27. juli 1881. Brev til Alexander L. Kielland
 Bjørnstjerne Bjørnson sitter ved skrivebordet sitt.

Foto: Karl Anderson / Aulestad

November 1889

Vi skal si, at det er i vår tro, vi har fremtiden. Vi skal tro på det gode i folket; vi skal tro på, at hjertelaget jo møtes, når det blir kalt på. Vi skal tro, at det sanne seirer. Vi skal tro på den fredelige reformasjon. Vi skal tro, at retten er sterkere enn uretten. Vi skal tro, at selv de, som kanskje trosser i dag, i morgen er med. Det skal vi!

Tale til fyrstikkpakkerskene november 1889

Mitt følge

Meg følger én med en sjel så stor, for meg hun ofrede alt på jord; Ja, hun som lo når min båt ble krenget, og ble ei blek under uværhenget, ja, hun imellom hvis hvite arme jeg kjente livets og troens varme.

1869

Nobelprisvinneren

Jo mer en mann tar på seg, jo sterkere må han være. Der er ikke det ord, som ikke kan nevnes, ikke den handling eller redsel, som ikke kan males, men han må være der, som kan. Livssammenhengen er det, vi søker i kunsten, i dens minste dråpe, som i dens bølgeveltende stormhav. Vi fryder oss, når den er der. Vi misstemmes, når den er borte.

Tale ved Nobelbanketten. Stockholm 10. desember 1903

Freden og fredsvennene

Det sterkere folks undertrykkelse av det svakere er den avskyeligste og grusomste levning av oldtidens barbari. Mot denne "Statsdannelsenes politikk" nå der i våre dager skapes en verdensopinion... Alt fredsarbeide må begynne med å bekjempe - ikke så meget krigen, som krigsmoralen, dens årsak.

Samtiden 1907