logo

Vi lider av selvbedrag, vi lider av megen løgn som vi slett ikke ser, og av megen løgn som vi ser, men ikke vet hva vi skal gjøre med. Og det kan ikke være annerledes i en overgangstid som den vi står i. Det er meget gammelt som blir tvilsomt, men vi vet ikke noe nytt, og vi er redd for det ukjente.

Tale i Studentersamfundet. Christiania 31. oktober 1877