logo

København 1867

Heller høre til et lite folk som tåler urett, enn til et stort som gjør urett.

Tale  ved festen for nordslesvigerne 13. juni 1867