logo

Mitt følge

Meg følger én med en sjel så stor, for meg hun ofrede alt på jord; Ja, hun som lo når min båt ble krenget, og ble ei blek under uværhenget, ja, hun imellom hvis hvite arme jeg kjente livets og troens varme.

1869