logo

November 1889

Vi skal si, at det er i vår tro, vi har fremtiden. Vi skal tro på det gode i folket; vi skal tro på, at hjertelaget jo møtes, når det blir kalt på. Vi skal tro, at det sanne seirer. Vi skal tro på den fredelige reformasjon. Vi skal tro, at retten er sterkere enn uretten. Vi skal tro, at selv de, som kanskje trosser i dag, i morgen er med. Det skal vi!

Tale til fyrstikkpakkerskene november 1889