Peoner

Hagen

På Aulestad er det i dag en vakker historisk hage, som har utviklet seg kontinuerlig fra Karoline og  Bjørnstjerne Bjørnson flyttet inn. 

I samspillet med omgivelsene, bygningene og gårdens historie er hagen et tidsdokument som viser Aulestads liv både som hjem og museum.