Hagen på Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
Foto: Rannveig Urdahl

Hagen

Opplev Aulestads flotte gårdstun og hageanlegg. Impulsene fikk Bjørnsonfamilien på sine mange reiser.

Hageinteresse

Bjørnstjerne Bjørnson hadde ennå ikke kommet til Aulestad da han ga klart uttrykk for at han var opptatt av hage. Det skulle pyntes opp omkring husene!

Sitatet fra Bjørnstjerne Bjørnsons brev til Carl Seip i 1874 bekrefter hageinteressen:
”Gartner Norstrøm på Hamar må du straks vænde dig til om have. Han må straks i gang med det, hvis det kan gå; men han må have aldeles frie hænder. Stor, smuk have!”  

Historisk hage

På Aulestad er det i dag en vakker historisk hage, som har utviklet seg kontinuerlig fra Karoline og  Bjørnstjerne Bjørnson flyttet inn. Detaljene i hagen har gradvis kommet til gjennom alle årene fra de kom til gården i 1875.

Etter Bjørnstjernes død

Størsteparten av hagen har blitt til etter Bjørnsons død i 1910, denne hagen viser tiden som er gått mer enn tiden som var.

I samspillet med omgivelsene, bygningene og gårdens historie er hagen et tidsdokument som viser Aulestads liv både som hjem og museum.

Historien om hagen

Det ser ut som sjølfolket bare er ute en liten tur!

Oppdag hagen

Hagen har utviklet seg helt fra familien Bjørnson flyttet inn og fram til i dag!