Frukthagen

Frukthagen ble allerede på 1890-tallet utsatt for frostskade og jordrotter, slik at det meste av den forsvant. Den ble ikke gjenplantet før på 1920-tallet. Da var det også frukttrær i feltet nærmest alléen på vestsiden, dette er senere forsvunnet. I dag er det området rett nedenfor hovedhuset som utgjør frukthagen. De fleste trærne her er kommet til etter krigen, og de siste er plantet så sent som på 1980–tallet av daværende konservator på Aulestad.