Hageliv

BB_tjenestefolk

Mye av hagelivet på Aulestad foregikk på den store og vidtfavnende verandaen. Her ble det promenert, diskutert, drukket kaffe og lest post og aviser. I en periode var det en treplatting til venstre for inngangspartiet i tunet. Dette var et sted for kaffe og hygge hvor også tjenestefolket koste seg og tok med arbeidet ut en sommerdag.