Aulestad / Opplevelser / Hagen / Historien om hagen / Hagen etter Bjørnsons tid

Hagen etter Bjørnsons tid

Hage_parterre_1990
Flyfoto_1952_Aulestad

Bjørnsons datter Dagny Bjørnson Sautreau var tiltenkt å overta Aulestad og hadde planer om å flytte hit i 1918-19. Hun ønsket å lage en standsmessig hage, og hageplan ble tegnet av amtsgartner R. R. Hegdal i 1918. En meget moderne hageplan i tidens hagestil: nyformalismen. Denne hageplanen innførte det firkantede rose-parterret sammen med rosehekker og murer.

Hageplanen av 1918 ble bare delvis gjennomført. Datteren Dagny flyttet raskt tilbake til Paris, og Karoline ble sittende igjen med både det praktiske og det økonomiske ansvaret. Selv om bare deler av hageplanen ble gjennomført, har den likevel satt sitt preg på hagen slik vi ser den i dag.