Museumshage

Hagen_JonHenriksen

Aulestad ble museum i 1935, og mye av hagens utforming har kommet i årene etter dette. Else Bjørnson, Bjørnstjerne Bjørnsons barnebarn, var konservator fra 1935 til 1965. Hun var svært interessert i hagearbeid, og hun plantet en rekke busker, trær og stauder som gjorde hagen frodig.

Etter Else Bjørnsons tid på Aulestad, ble det gjort en del omdiskuterte inngrep i hagen. Avisene fulgte med og brakte iltre oppslag om forandringene. Folk var oppriktig interessert i Aulestad-hagens ve og vel. Mange av endringene ble derimot omgjort, og hagen fikk fortsatt bære det frodige preget Else Bjørnson hadde gitt den.

I 1990 ble parken mot veien laget, og den ble en del av helheten på Aulestad. Dammen i parken var i sin tid en del av den utvidede hagen på Nedre Aulestad, hvor sønnen Erling Bjørnson bodde. Det opprinnelige hovedhuset på Nedre Aulestad ble revet i 1974. Men leter man litt, finner man rester av den gamle prakthagen som fantes her helt opp på 1950-60–tallet. Hekker, lysthus, stier, murer og bed prydet hagen i dens storhetstid.

Hagen utenfor drengestua er laget på 1950–tallet.