Aulestad / Opplevelser / Hagen / Oppdag hagen / Den opprinnelige hagen

Den opprinnelige hagen

Aulestad_ca1905
Flyfoto_1952_Aulestad

Det meste av den opprinnelige hagen er forsvunnet, i Bjørnsons tid var det en vanlig gårdshage med grønnsaker og poteter. Alléen og lysthuset av alm er de eldste hageelementene. Bjørnson var interessert i at det ble plantet trær omkring husene, og en allé var en viktig del av dette. Den ble plantet første gang allerede før 1880.

Datteren Dagny Bjørnson Sutreau, som bodde på Aulestad etter 1. verdenskrig, fikk i 1918 tegnet og laget en tidsriktig hage med parterre, grusganger og bed. Hagens grunntrekk slik man ser dem i dag er i stor grad hentet fra denne hageplanen. Den er tegnet av amtsgartner R. R. Hegdal i Kristians Amt. Else Bjørnson, datter av Bjørnsons eldste sønn Erling, var den første konservator på Aulestad og svært interessert i hage. Hun var på Aulestad i 30 år og fikk tilsendt planter og frø fra venner fjern og nær, og bedene fikk sitt utseende i løpet av denne tiden.

Siden hun pensjonerte seg i 1965 er det gjort få endringer i hagen, en forenkling ble forsøkt, men protester gjorde at dette ble gått bort i fra. Alleen er plantet om to ganger siden 1968, sist sent på 70 – tallet.