Frukthage

Epler i Hagen_B.Mølmen

Den siste rest av brukshage i dag er frukthagen, men heller ikke denne er original fra 1800–tallet. Den har forandret seg både i størrelse og fasong helt siden den først ble plantet på 1870-80-tallet. Den røk med på grunn av frost og jordrotter, og det ble ikke laget stor frukthage her igjen før på 1920–tallet. De siste epletrærne er fra 1980–tallet.

Da Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson bodde her, hadde de nyttehage der parterret er i dag. Denne hagen måtte vike plassen for moderniseringen i 1918 og ble flyttet til området nord for vognskjulet. Den inneholdt bær og grønnsaker som var vanlig i gårdshagene. Men Karoline hadde også blomster, f. eks. solsikker i bed nærmest huset, og etter hvert også en rosehage nedenfor hovedhuset. Hun var svært glad i roser.