Parken

Hagen_JonHenriksen

Parken er ganske ny slik den fremstår i dag. En landskapsplan for hele området ble laget i 1990. Det var ingen park før det. Den øvre delen ovenfor dammen besto bare av krattskog. Det var rester etter en landskapspark her, rester etter en utvidet hage på Nedre Aulestad.

Hagen på Nedre var midt på 1900–tallet en forseggjort kombinert sveitserstil/ romantisk landskapshage med ganger, lysthus, plantefelt og springvann. Det gikk en sti fra hagen ved huset og ned til dammen. Dammen har i sin tid også hatt en liten bru over til den lille øya. Dammen er nå i ganske dårlig forfatning, med liten tilførsel av vann, og den gror igjen. Men en runde i denne hagen viser flere rester fra den gamle prakthagen.