Parterre

Hage_parterre_1990
Aulestad_hage_parterre

Parterre som sådan er et ekko av tidligere hagestiler, og det har blitt brukt i embetsmannshager siden renessansehagene. På 16–1700 tallet ble det moderne med symmetriske hager, delt opp i firkantede og trekantede felter. Feltene var plantet til både med nyttevekster, urter og prydvekster.

Parterret her på Aulestad er tegnet i hageplanen fra 1918. Planen ble ikke fulgt til fulle, men den er brukt som et grunnlag for den hagen vi ser i dag. Parterret og hagen ellers harmonerer godt med den opprinnelige planen, med markeringer av pion i hjørnene og innsvingningene på langsiden. Rosene i parterret er moderne rosesorter: vanlige hageroser, klase- eller bunndekkeroser. Om våren vokser perleblomster, tulipaner og påskeliljer mellom rosene.