Aulestad / Opplevelser / Hagen / Oppdag hagen / Roserabatter

Roserabatter

Aulestad_rosarugosa
Roser
Rosebed på Aulestad

Rosebed på Aulestad. Foto: Camilla Damgård / Aulestad.

Roserabattene er en del av tidens hagemote fra tiden da parterrehagen ble anlagt. Disse markerer murkanter eller høydeforskjeller i anlegget. Rosa rugosa, nyperosen som er brukt i rabattene, er robust og hardfør og har greid seg i alle årene siden den ble plantet. Den har tålt flytting og omplanting.

Maihaugen prøvde på 60–tallet å fjerne både staudebed og noen av roserabattene, men sterke reaksjoner fra publikum gjorde at rosene på sørsiden ble plantet inn igjen, sammen med en rad av rips og riddersporer som Karoline hadde fått plantet i staudebedet ved parterret. Disse var også blitt fjernet.