Stauder

Aulestad_staudebed
Aulestad_staudebed3
Aulestad_blomst_med_bie
Peoner

Staudene som står her i rabattene i dag er ikke spesielt gamle eller sjeldne, de er i hovedsak tilført i Else Bjørnsons tid på Aulestad. Det har ikke vært noen bestemmelser om at hagen skal være som den opprinnelig var. Dermed har den forandret seg opp gjennom årene, og det er vanskelig å vite når de forskjellige staudene har kommet til. Man vet at skoganemonene på enden av staudebedet ved drengestua kommer fra Gotland. Torgerd Bjørnson brakte dem hit ca 1935.