spisestue Aulestad Foto Ian Brodie
Foto: Ian Brodie / Visit Lillehammer

Opplev hjemmet

Besøk det berømte dikterhjemmet. Hele sommeren er Aulestad åpent, og du kan delta på ulike omvisninger. 

I over et kvart århundre fant Karoline og Bjørnstjerne lykke og glede ved å bygge opp sitt hjem og gjøre det til et samlingssted for familie, venner og datidens største kjendiser.  

Det er en opplevelse å besøke hjemmet som for Bjørnson var selve symbolet på sin fedrelandskjærlighet og en nødvendig forutsetning for hans øvrige virksomhet - diktningen og samfunnsengasjementet. 

Dikterhjemmet er et av Norges best bevarte dikterhjem, og står slik det var når Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson bodde her. Allerede på 1920-tallet kjøpte staten Aulestad, og Karoline Bjørnson bodde her helt frem til sin død i 1934.