Kunsten

Bjørnsons hjem rommer mange kunstverk av våre fremste norske og nordiske kunstnere fra siste del av 1800-tallet. Her følger ett bilde for hver måned akkompagnert av Bjørnsons egne ord.

Januar

Ord fra Bjørnstjerne Bjørnson, fortalt av Frits Thaulow

"Bring champagne!
Nu vil jeg tale for det, som er over klokken tolv!
for alt det som ligger på den anden side af den skikkelige tid!
for den time, hvor fantasien blir levende og fylder os med eventyrets længsel,
da ser maleren kun de bløde omrids i maanelyset,
da hører musikeren stillheden,
da føler digteren efter den tankefyldte dag de første spirer til det vordende gro.
Efter klokken tolv begynder friheten.

Saadan talte Du. 'Over klokken tolv' blev et slagord. Mangen gnist er tendt i Din sjæl i den stille aftentime. Senere i livet, da Du blev høvding i kampen, har det fulde dagslys gjort krav paa Dig. Som en sol har Du selv lyst og bragt det beste i os til at gro, men en dyb kunstnerisk kjærlighet vil jeg alltid bevare til det 'som er over klokken tolv '

 Familiemiddag, maleri av Krøyer

Peder Severin Krøyer: "Familiemiddag på Aulestad", 1901. Pastell, 49x73.

Februar

Bjørnsons ord om kamp og seier

Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

Seier loves den som styrke tar av nederlag.

Fra "Møtet", 1869

---

Slipp stormen inn i det stille,

led makten inn i det milde.

En kampstor tid, - og vi er med!

på jord det største er: å være

hvor krefter som er stort i gjære,

skal tage skikkelse og sted.

Fra "Til Johan Sverdrup", 1869

 Tegning av Gulbransson

Olaf Gulbransson: "De store fugle", 1924.Tegning m/vannfarger, 23x38.

Mars

Åpne vanne

Åpne vanne, åpne vanne!
Hele vinterens lange lengsel,
nå den bliver helt til trengsel.

Åpne vanne, åpne vanne!
Solen smiler, isen trotser,
nyter den som skamløs fråtser:
Knap har solens munn forlatt den,
og den fryser til om natten.

Åpne vanne, åpne vanne!
Storm må til, stormen kommer,
skyller frem fra andres sommer
frie bølger, sterke bølger, -

Åpne vanne, åpne vanne!
Atter luft og berg seg speiler;
der en damper, her en seiler,
innad bruser bud fra verden,

Åpne vanne, åpne vanne!
Solen ildner, regnet svaler,
jorden reiser seg og taler.
Sjelen svarer, skjelver, lyer:
kraften er der som fornyer.


Bjørnstjerne Bjørnson. Trykt i "Tidstavler", 1873

 Maleri av Even Ulving

Even Ulving: "Nordlandssjekter", 1902. Akvarell, 39x54.

April

Valg

Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder, -

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter, -
i den blir somren til!


Bjørnstjerne Bjørnson, 1866

 Maleri av Kittelsen

Theodor Kittelsen: "Norge, Norge", 1898. Olje på lerret, 91x69.

Mai

God morgen!

Dagen er oppe, gleden tent,
mismotets skyborg stormet og brent,
over de glødende fjelle
lyskongens hærskarer tjelde.
"Oppe, oppe!" fugl i lund,
"oppe, oppe!" barnemunn,
oppe mitt håp med solen.

Jeg må si deg ett, du kjære,
og det er hva jeg vil være.
Jeg vil være skuespillerinne,
jeg vil vise verden en kvinne,
hvordan hun lider, hvordan hun ler,
hvordan hun elsker, hvordan hun ber,
hvordan hun er når hun er yndig,
hvordan hun er når hun er syndig.
O, Gud hjelpe meg dertil,
å bli det eneste jeg vil!
 

Bjørnstjerne Bjørnson, fra "Fiskerjenten", 1866 

 Maleri av Fritz Thaulow

Fritz Thaulow: "Volvat", 1876.Olje på lerret, 29x35.

Juni

Aftenstemning

Solen skinner vakkert om kvelden,
katten ligger doven utpå hellen.
"To små mus,
fløte av et krus,
fire stykker fisk
stjal jeg bak en disk,
og er så god og mett

Kyllinghønen vingene senker,
hanen står på ett ben og tenker:
"Den grå gås
styrer høy nok kås;
men se om den kan
nå en hane i forstand!
Inn, inn høner under tag,
solen kan gjerne få lov for i dag,"

"Herregud, det er godt å leve,
for den som slipper å streve!"
sier fuglen.

 

Bjørnstjerne Bjørnson. fra"En glad gutt", 1859

 Maleri av Fritz Thaulow

Fritz Thaulow: "Sommer i Filtvedt", 1886. Olje på lerret, 58x73.

Juli

Tag imot kransen

Tag imot kransen, den er til deg,
tag imot kransen, tenk litt på meg!
Her er det grønneste
gress til den skjønneste,
her er den hvideste
blomst til den blideste,
her er den fulleste
knopp til den huldeste,
her er et eneste
blad til den reneste.
Tag imot kransen, den er til deg,
tag imot kransen, tenk litt på meg!

 

Bjørnstjerne Bjørnson. fra "Fiskerjenten",1868

 Maleri av Eyolf Soot

Eyolf Soot: "Styrten", 1876. Olje på lerret, 35x27

August

Syng når du alene går

Syng når du alene går,
syng når fler skal sammen bindes.
Uten sang er ingen vår,
og i sang den siden minnes.

Syng deg sammen med ditt folk,
gjennom det med hele Norden;
bli så siden selv en tolk
for den tro, som din er vorden.

 

 

Skrevet som innledningsdikt i "Norske Studenters Visebog," 1871

 Maleri av Erik Werenskiold

Erik Werenskiold: "Stilleben", 1883. Olje på plate, 42x37

September

Treet

Treet sto ferdig med blad og med knopp.
"Skal jeg ta dem? sa frosten og pustede opp.
"Nei, kjære, la dem stå
til blomster sitter på!" -

Treet fikk blomster, så fuglene sang.
"Skal jeg ta dem?" sa vinden og viftet og svang.
"Nei, kjære, la dem stå
til bæret sitter på!" -

Og treet fikk bær under soløyets glød.
"Skal jeg ta dem? sa jenten så ung og så rød.
"Ja, kjære, du kan ta
så mange du vil ha!" -

Bjørnstjerne Bjørnson. fra "Arne",1858

Erik Werenskiold: "Fra hagen på Lysaker", 1908. Olje på lerret, 98x129.

Oktober

I ungdommen

Ungdomsmot, ungdomsmot
går som rovfugl i det blå,
det må jage, det må slå,
det må alle varder nå.

Ungdomsblod, ungdomsblod
går som dampen gjennom hav,

Ungdomsdrøm, ungdomsdrøm
lister som en skalk - i lønn
inn i pikens morgenbønn;
hele vårens duft og følge
i dens lette strømme bølge.

Ungdomslyst, ungdomslyst
fosser som et fall mot kyst,

Ungdomslyst,
ungdomsdrøm,
ungdomsblod,
ungdomsmot
farger og forgyller verden,
syngende på hele ferden.

 

Bjørnstjerne Bjørnson 1866 

 Portrett av Christiane Schreiber

Christiane Schreiber: "Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson", 1857. Olje på plate, 64x58.

November

I en tung stund

Vær glad, når faren veier
hver evne som du eier:

Jo større sak,
dess tyngre tak,
men desto større seier!

Går støttene i stykker,
og vennene får nykker,
så skjer det blott
fordi du godt
kan gå foruten krykker. 

Enhver
Gud setter ene,
han selv er mer nær.

 

Bjørnstjerne Bjørnson 1861

 Kobberstikk

Kobberstikk av Pantheon i Roma. Eksteriør, 61x84.

 Kobberstikk

Interiør fra Pantheon, Roma, 58x71.

Desember

Stevnemøte

Aftnen er stille
timene trille
lydløse ned i det evige vell.
Kun mine tanker
lyttende vanker; 

Vinteren drømmer,
stjernene svømmer
gjennom dens florlette syner og ler,
nevnende sommer,
elskov og blommer:
- tør hun ei møte meg mer?

Havet med pannen
islagt mot stranden
sukker i lengsel og reisesyk ro.
Skibe for anker,
seilfylte tanker;
- o, vi må finnes, vi to!

Sneen har dalet,
tumlet og malet
eventyrlett i den skogsdunkle hei;
dyrene lister
slagskygge frister; 
var det ditt fottrinn? - o nei!

Motet du savner,
rimfrosten favner
lengselens grener, fortryllet du står.
Men jeg tør sprenge
dekket og trenge
inn hvor i drømme du går.

 

Bjørnstjerne Bjørnson 1864

 Maleri av Krøyer

Peder Severin Krøyer: "Nina og Edvard Grieg", 1901. Tresnitt, 34x41.