04_Kittelsen

Theodor Kittelsen: "Norge, Norge", 1898. Olje på lerret, 91x69.

April

Valg

Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder, -

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter, -
i den blir somren til!


Bjørnstjerne Bjørnson, 1866