12-Grieg

Peder Severin Krøyer: "Nina og Edvard Grieg", 1901. Tresnitt, 34x41.

Desember

Stevnemøte

Aftnen er stille
timene trille
lydløse ned i det evige vell.
Kun mine tanker
lyttende vanker; 

Vinteren drømmer,
stjernene svømmer
gjennom dens florlette syner og ler,
nevnende sommer,
elskov og blommer:
- tør hun ei møte meg mer?

Havet med pannen
islagt mot stranden
sukker i lengsel og reisesyk ro.
Skibe for anker,
seilfylte tanker;
- o, vi må finnes, vi to!

Sneen har dalet,
tumlet og malet
eventyrlett i den skogsdunkle hei;
dyrene lister
slagskygge frister; 
var det ditt fottrinn? - o nei!

Motet du savner,
rimfrosten favner
lengselens grener, fortryllet du står.
Men jeg tør sprenge
dekket og trenge
inn hvor i drømme du går.

 

Bjørnstjerne Bjørnson 1864