02-Gulbransson

Olaf Gulbransson: "De store fugle", 1924.Tegning m/vannfarger, 23x38.

Februar

Bjørnsons ord om kamp og seier

Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

Seier loves den som styrke tar av nederlag.

Fra "Møtet", 1869

---

Slipp stormen inn i det stille,

led makten inn i det milde.

En kampstor tid, - og vi er med!

på jord det største er: å være

hvor krefter som er stort i gjære,

skal tage skikkelse og sted.

Fra "Til Johan Sverdrup", 1869