01-Kroyer

Peder Severin Krøyer: "Familiemiddag på Aulestad", 1901. Pastell, 49x73.

Januar

Ord fra Bjørnstjerne Bjørnson, fortalt av Frits Thaulow

"Bring champagne!
Nu vil jeg tale for det, som er over klokken tolv!
for alt det som ligger på den anden side af den skikkelige tid!
for den time, hvor fantasien blir levende og fylder os med eventyrets længsel,
da ser maleren kun de bløde omrids i maanelyset,
da hører musikeren stillheden,
da føler digteren efter den tankefyldte dag de første spirer til det vordende gro.
Efter klokken tolv begynder friheten.

Saadan talte Du. 'Over klokken tolv' blev et slagord. Mangen gnist er tendt i Din sjæl i den stille aftentime. Senere i livet, da Du blev høvding i kampen, har det fulde dagslys gjort krav paa Dig. Som en sol har Du selv lyst og bragt det beste i os til at gro, men en dyb kunstnerisk kjærlighet vil jeg alltid bevare til det 'som er over klokken tolv '