Foto: Mark Purnell / Aulestad

Utstillinger

En perlende utstilling

Jacob Weidemann utstilling i Drengestua kafé.

Vognene

Bjørnstjerne Bjørnson hadde flotte vogner, både en staselig Landauer og en mindre Kupé.

Bjørnstjerne - som en konge ble han ført til graven

Sommerens utstilling på låven.