aulestad_11

Foto: 

Aulestads historie

Bjørnson-familien kjøpte gården Aulestad i Gausdal i 1875, mens de ennå bodde i Italia.

Noen år tidligere hadde familien vært gjester på Aulestad, da de besøkte venner på folkehøgskolen i Follebu.

Det var flere grunner til dette kjøpet. Den ene var at Bjørnson på denne tiden var svært opptatt av Grundtvig og folkehøyskolen, og han ville gjerne være i nærheten av vennene Christoffer Bruun og Kristoffer Janson som hadde startet folkehøyskolen Vonheim i Follebu.

En annen grunn var at Bjørnson, forfatteren av bondefortellingene, gjerne ville eie en gård på landet. Han var overbevist om at den nye nasjonalfølelsen og nasjonsforståelsen måtte komme fra bøndene, og han anså dem som det ekte bindeleddet tilbake til heltene i sagatiden. 

1890-åra

Karolines store og omfavnende veranda ble ferdig under Bjørnsons Amerikaopphold vinteren 1880-81. Vognskjulet ble fullført våren 1881. Drengestua er også endret. Fotografiet må være etter 1889 da framspringet på verandaen er utført, det skjedde dette året. Det øverste fotografiet må være fra før 1899/1900 da takutstikket ble bygget om dette året. Stallen nedenfor drengestua er også på plass, men den ble tatt ned og flyttet først i 1901/02.

Bjørnson ville gjøre Aulestad om til et mønsterbruk, og klarte det litt etter litt. Men gården skulle ikke bare være arbeid og slikt. Den skulle også ta seg godt ut og være komfortabel både for dem som bodde der og for gjester som kom på besøk. 

Erling Bjørnson overtok formelt som gardbruker på Aulestad i 1890. Bjørnson måtte kjøpe garden tilbake i år 1900, fordi Erling ikke klarte å drive. 

 

Erling Bjørnson sitter på høyriva i 1889. Vi ser at stallen nedenfor drengestua ennå ligger på sin vante plass. 

Aulestad 1891

Den engelske komponisten Delius på besøk på Aulestad i 1891. Fra venstre: Anna Finsen, Dagny Sautreau, Mia Hedlund, Frederick Delius og Nulle Finsen.

Vinter

Vinterbildet viser at den store driftsbygningen med felles fjøs og låve er bygget, mens stallen fremdeles ligger nedenfor drengestua. Det betyr at fotografiet er tatt mellom 1894 og 1899.

Tid for kjelke. Stallen er på plass. Stabburet ligger i skillet mellom Øvre og Nedre Aulestad.

Skramstads tegning

"Sådan så Aulestad ut da vi kom hit.  K.R.B." Tegningen av Ludvig Skramstad har fått denne påskriften av Karoline Reimers Bjørnson (K.R.B.) Den viser gården med mange mindre uthus før den store driftsbygningen kom i 1890-åra.

 

Otto Jørstads Aulestad

Bjørnson kjøpte Aulestad av Otto Jørstad, og dette fotografiet er fra Jørstads tid på Aulestad. Det avslører at Ludvig Skramstad i sin tegning hadde glemt et vindu i første etasje (i det senere musikkværelset) og at drengestua og stabburet begge hadde halvvalmtak som hovedhuset. Stabbursklokka forsvant da Bjørnson fikk oppført et vognskjul i stedet for stabburet i 1881. Drengestua må også ha vært bygget om. 

Tunet på Nedre Aulestad med stallen, stabburet og hovedbygningen.

1900–1908

Bjørnson på spasertur utenfor hovedbygningen i 1900. Den store reparasjonen som fant sted ved begynnelsen av århundret er ennå ikke utført. Veggen mot tunet er fremdeles uten "skjørt", det vil si uten liggende panel og vannbord i en meters høyde.

Oversiktsbildet viser både Øvre og Nedre Aulestad med forpakterboligen og stabburet på plass på Nedre Aulestad. Flaggene på Øvre Aulestad vitner om et gjestfritt hus for besøkende fra hele verden og ikke minst fra de nordiske land.

Bjørnson utenfor hovedbygningen

Fotografiet er tatt etter 1903, men før 1905. Folkestua eller forpakterboligen er oppført, men glassverandaen mangler på vestveggen av hovedhuset.

Det er vår. Gjesteværelset i andre etasje har fått vindu mot øst. Stallen nedenfor drengestua er flyttet.

Postkortet er fra etter 1900 da gjesteværelset fikk vindu.

H.H. Lies fotografi fra 1903 viser gården med slåtten liggende klar for hesjing. Stallen er flyttet.

Styrten

I styrtebadet i Neveråa, den såkalte Styrten, tok Bjørnson kalde avrivninger for helsas skyld. Han inviterte stadig med gjester til en sterk opplevelse.

 

Nedre Aulestad

Bjørnson hadde kjøpt naboeiendommen Solbakken av Kristoffer Janson for 4000 kroner i 1888. Den ble oppført som hovedbygning og bolig for Erling Bjørnson på Nedre Aulestad. Bjørnstjerne og Karoline ville ha den gamle hovedbygningen for seg selv etter at garden ble overdratt til sønnen Erling i 1890. På fotografiet ser vi at stabburet og stallen er flyttet. Stallen er gjenoppført som kombinert stall og forpakterbolig. Denne sto ferdig i 1903.