Foto og filmopptak

Fotografering til privat bruk er tillatt ved våre museer. For fotografering til kommersiell bruk må det innhentes tillatelse fra museet.

Privat bruk

Fotografering og filmopptak til privat bruk er tillatt og avgiftsfritt hvis ikke annet er angitt. Som privatperson kan du også gjerne dele dine bilder og film fra museene i sosiale medier.

Bruk av drone

Fotografering fra drone er ikke tillatt hvis du ikke har hentet inn spesiell tillatelse fra museet.

Kommersiell bruk

Fotografering og filming av materiale som skal publiseres eller benyttes kommersielt er avgiftsbelagt, og det må innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Det gjelder også ved bruk av foto og film fra en tredjepart (fotograf, bildebyrå eller liknende).

Prisene for bruk av museumsområdene til fotografering og filming varierer ut fra hvor opptakene skal publiseres. Det er ikke alle bygninger og utstillinger som er frigitt til slikt bruk, og det er også begrensninger på når fotografering og filmopptak kan foregå. Hensynet til publikum er vår første prioritet. Enkelte perioder er dermed mindre tilgjengelige for fotografering og filmopptak i stor skala.

Vår fotosamling

Stiftelsen Lillehammer museum har en stor fotosamling med både historiske og moderne foto som kan kjøpes via vår fotoavdeling. E-post: foto@maihaugen.no.

 

Kontaktpersoner