BA-F-0031
Foto: Aulestad

Biografi

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910).

Bjørnson ble samtidens store kulturpersonlighet, og var en kraft innen det litterære, kulturelle og politiske liv. Han tok et klart standpunkt for de små i samfunnet og for de små nasjoners rett til frihet og selvstendighet.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev fortellinger, romaner, historiske skuespill og samtidsdramatikk og nærmere 400 dikt som har inspirert mang en tonekunstner. Han skrev anslagsvis mellom 10 000 og 20 000 brev og over 3500 taler og artikler.

Mest kjent ble Bjørnstjerne Bjørnson for nasjonalsangen vår ”Ja, vi elsker”, og bondefortellingene Synnøve Solbakken og En glad gutt.

I 1903 fikk Bjørnstjerne Bjørnson Nobels litteraturpris for hele sitt forfatterskap.

I dette dokumentet kan du lese mer om Bjørnstjerne Bjørnsons diktning

1832:         8. desember ble Bjørnstjerne Bjørnson født i Kvikne. Moren, Elise f. Nordraak, vil at han skal hete Bjørnstjern.

1832-37:   Oppvekst på Bjørgan Prestegård Faren, Peder, var prest i Kvikne i Østerdalen. Han føyde selv til en e – Bjørnstjerne!

1837–44:  Nesset Prestegård i Romsdalen. Faren fortsatte prestegjerningen i Romsdalen.

1841:         Mordsaken, omtalt i «Et stygt Barndoms-minne.»

1844 -49:  Skoledager i Molde Stifter og utgir skoleavisen «Friheten.»

1848:         Februarrevolusjonen «Frihetens tale til Moldenserne» i «Budstikken»

1850 -52:  Heltbergs studentfabrikk i Kristiania Examen artium i 1852  

1853:         Lærer for sine søsken på Nesset i Romsdal.

1853-54:   Studentår i Kristiania, anla «Rosenlund» i Storgata Familien Peder Bjørnson flytter i juni 53 til Søgne, der han 18/9- 52
                  var blitt utnevnt til sogneprest. Medarbeider i «Krydseren», korr. for Drammens Blad, lagtingsreferent i
                  «Chra. Posten», redaktør av Studentersamfunnets avis, utgiver av «Ill. Folkeblad»

1854:         Johan Sverdrups gjenvalg.

1855:        BB var farens Formannsskapssekretær I Søgne fogd I tidsperioden mai-september (hjemkalt av faren året før).

1856:        Reiser til Sverige og Danmark fra Søgne Teaterslaget. Studentertoget til Upsala, deretter til København. 
                  Skrev «Aunun» og «Mellem slagene»  

1857:        Opphold i Søgne og Kristiania, så til Bergen 27/11 «Mellem slagene» premiere 27. oktober Teaterdirektør i Bergen
                  «Thrond» utkom i mars og «Synnøve Solbakken» den 10. august.

1858:        Teaterturne til Trondhjem, Eikesdalen, Søgne kirke, Bergen Forlovelse 16. mai 1858 med Karoline Reimers. Viet til
                  Karoline den 11.sept. Seierrik valgkamp for de liberale Redaktør av «Bergensposten». Skrev «Halte Hulda» og «Arne».

1859:        Bodde i hhv Bergen, Søgne og Kristiania.  Bjørn født 15/11. Engasjerte seg i Statholder-striden og Reformforeningen.
                  Redaktør av «Aftenbladet» Stifter «Det nye norske Selskab» sammen med Henrik Ibsen. Virker for opprettelse av
                  politiske partier.  Skrev «Ja, vi elsker», «En glad gutt» og Folketale 17.mai i Bergen.

1860:        Bodde i hhv Kristiania, Søgne i mai, København, Als og Roma.  Kongen nekter sanksjon på statholdersaken.
                  Engasjerte seg i  Kulterstadsaken.
                  Slutter som redaktør, nå medarbeider i «Aftenbladet». Reisestipendium. Skrev «Har du hørt hva svensken sier?», 
                  «Ørneredet» og «Min første Fortælling» («Thrond”).

1861-62:  Reise i Italia, Tyrol, Tyskland, Als. Begivenheter: Garibaldis og Victor Emanuels inntog i Roma.
                 Engasjert i Stipendium fra idenskabernes. Selskab i Trondhjem. Skrev «Kong Sverre» og «Sigurd Slembe».

1863:       Bodde i Tyskland, Paris, Søgne, Bergen og Kristiania. Begivenheter:  Diktergasje.

1864:       Kristiania Tyskerne går inn i SønderJylland. Skrev:  «Her er dumpt, her er stilt»,  «Maria Stuart»  og sangen til
                 50-års festen på Eidsvoll. Holdt  foredrag om Det sixtinske kapell.
                 Opplesning av egne verker. 17.-maitale på Slottsplassen.

1865:       Kristiania Københavntur.  Skrev «De nygifte» som spilles i København, Kristiania og Stockholm. 
                 Teaterdirektør i Kristiania

1866:       Stockholmstur. Redaktør i «Norsk Folkeblad» og  «Jernbanen og Kirkegaarden» 

1867:       Bodde i Kristiania og Søgne. Avskjed som teaterdirektør. Skrev  «Fiskerjenten» og «Jeg vil verge mit land».

1868:       Bodde i København og Kristiania. Grundtvigianer. Engasjert i kampen for årlig storting og direkte valg.
                 Skrev  «Trofasthet», «En livsgåde», «Blakken» og «Jeg velger meg april». Holdt stemmerettsforedrag.

1869:       Nordlandsreise. Kjøper «Løkken» i Kristiania. Formann i Studentersamfunnet. Skrev  «En ny feriefart».
                 Holdt foredrag på Folkehøgskolene.

1870:       Bodde i Kristiania. Begivenheter: Den fransk-tyske krig. Engasjerte seg i i å få til det første barnetoget 17. mai
                 (bare for gutter, jenter fra 1889). Skrev  «Digte og Sange», «Arnljot Gjelline» og «Sigurd Jorsalfar».

1871:       Bodde i Kristiania.  Kamp for Islands selvstendighet. Skrev  «Det går et stille tog igjennom kampens bulder…».

1872:       Københavntur. Grundtvig er død BB signaliserer en mer forsonlig holdning til Tyskland Skrev «Olav Trygvason»
                 sammen med Edvard Grieg og  «Brudeslåtten». Talen ved Grundtvigs båre utløser signalfeiden med danske venner.

1873:       Bodde i Sverige, Schwaz og Firenze. Skrev «Kong Eystein» Opplesningsturné i Sverige.

1874:       Bodde i Roma. Kjøp av Aulestad- Skrev «Redaktøren».

1875:       Hjemreise. Ankommer med familie til Aulestad i juni. Skrev  «En falitt» og «Kaptein Manansa».

1876:       Bodde på Aulestad.  Kamp mot de kristne dogmene.
                 Det første 17. mai-toget i Gausdal arrangeres og Bjørnson tar imot i tunet og taler.

1877:       Bodde på Aulestad. Brudd med vanekristendommen. Skrev «Kongen» og «Magnhild».

1878:       Bodde i Paris, hjemtur, København og Gøteborg. Skrev «Det nye system».

1879:       Kristianiatur. Bjørnson medvirker til frisinnet valgseier. Sloss i Dagbladet, Bergens Tidende, Oplandenes Avis
                 med «hele kleresiet». Skrev «Leonarda». Tale: Flaggsaken i Arbeidersamfunnets Festsal i Kristiania 13. april

1880:       Reiser i Norge, Amerikareise. Taler ved Ole Bulls begravelse i Bergen. Foredragsturne i Norge om republikken
                 som statsform. Skrev «Ære det evige forår i livet som allting har skapt!» (Salme II).
                 Foredrag i Arbeidersamfunnets festsal om republikken som statsform.

1881:       Hjemtur fra Amerika til Aulestad. Karoline har «omgjort vort hjem til det hushyggeligste i hele Norden».
                 Tale den 17. mai i Studenterlunden, ved avsløringen av  Wergelandsstatuen.

1882:       Bodde på Aulestad og i  Paris. Feirer 25 års jubileum som dikter 10/8 med: «Synnøve Solbakken».
                 Politisk foredragsferd for Venstre. «Selvstendighetens Æresfølelse». Skrev «Støv». 
                 Tale for trosfrihet i Norge. Taler på Eidsvoll den 17. mai og på Stiklestad den 4. juli.

1882-87: Bosatt i Paris.

1883:       Bodde i Paris Sølvbryllup feires 11. september. Skrev «En hanske» og «Over Ævne I».

1884:       Sommer i Tyrol (Schwaz). Skrev «Det flagger i byen og på havnen».

1885:       Bodde i Paris. Victor Hugo dør Da Stortinget nektet å gi Kielland diktergasje, frasa BB seg sin.
                 Skrev «Geografi og Kjærlighed».

1886:       Sommer i Norge Chr. Kroghs bok ”Albertine” beslaglegges. BB i sedlighetsdebatt mot
                 Kristianiabohemen og Hans Jæger.

1887:       Hjemreise fra Paris. Brudd med den danske kritikeren og forfatteren Georg Brandes.
                 Turné med foredraget «Engifte og mangegifte».

1888-89: Almen stemmerett. Richters selvmord. Fyrstikkpakkernes streik. Skrev «Et stygt barndomsminne» og «På Guds veie».
                 Foredrag og innlegg om streiken i Arbeidersamfunnets sal.

1890-91: Københavntur. Den yngste sønnen, Erling Bjørnson, overtar Aulestad den 4. april 1890.  
                 Skrev «Fred» og «Syng meg hjem, hvis I kan, jeg vil dø i mitt land!» Valgtaler på ca. 50 folkemøter.

1892:       Danmarkstur. Bergljot Bjørnson vies til Sigurd Ibsen på Aulestad 11.10. Skrev «Mors Hænder».
                 Holdt fredstale på Himmelbjerget den 19. juni  

1893:       President Carnot myrdes. Skrev «En dag».

1894:       Bodde i Tyrol og Roma. Skrev «Absalons Hår», «Ivar Bye» og «Lyset».

1895        Bodde i München: Skrev  «Voldgift» og «Over Ævne II».

1896:       Bodde i Danmark, var på  Romsdalstur.  Tale for Fridjof Nansen i Kristiania den 13.09.96.

1897:       Bodde i Tyrol, Roma og München. Innvalgt i Stortingets første nobelkomité.
                 Tale på Olavsdagen 29. juli 1897 i Trondheim.

1898:       Åpent brev til Zola om Dreyfus i Frisinnende verdenspresse: «Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted…»
                 og «Paul Lange og Tora Parsberg» Målsakens stilling i vårt kulturliv i Logens store sal, 23.10 1898.

1899:       Bergenstur. Nasjonalteateret åpnes med Bjørn Bjørnson som den første sjef.
                 Sindings statuer av Ibsen og Bjørnson avdukes foran Nasjonalteateret Bergen: 
                 Taler: «Det rene Flag» 15.12.99 og «Rosernes fest Midtvinters».

1900:       Vinter i Roma.  Slettensaken i «Verdens Gang» 12. august.

1901:       Vinter i Paris.  Bjørnson overtar Aulestad igjen fra sønnen Erling som ikke makter å drive den.
                 Skrev «Laboremus», «På Storhove»  og «Niels Henrik Abel».

1902:       Bodde på Aulestad. Syttiårsdag. Bjørnson opprettet Fond til utdanning av norske lærere med penger som ble samlet
                 inn i forbindelse med hans 70-årsdag.

1903:       Bergenstur og Stockholmstur. Griegs 60-årsdag. Nobelprisen i litteratur for sitt forfatterskap.

1904:       Bodde i Gøteborg, København og Roma Har engasjert seg sterkt for flere minoriteter i Europa; rutenere,
                 slovaker og tsjekkere og er mot «fredshykleriet». Skrev «Daglannet».  .

1905:       Hjemover. Norges selvstendighet Tale på Folkeavstemmingsdagen 13. august i Gausdal.

1906:       Bodde i Berlin og  Danmark. Skrev: «Mary», BB’s siste fortelling, utkom 13.10.1906 og
                 «Kan ei mer arbeide, har ei krefter nok» («Siste smerte»).
                 17. mai avslører BB Nordraakstatuen i Berlin.  BB taler på Skamlingsbanken 2. pinsedag (4/6) om «Nordens Fremtid».

1907:       Moldetur 50-års jubileum for «Synnøve Solbakken». Innlegg for Linda Murri. Skrev «Freden og Fredsvennene». 
                 Holdt hyllingstale ved avdukingen av A.L. Kiellands byste.

1908:       Bodde i Paris og på Aulestad. Gullbryllup.

1909:       Bodde på Aulestad, i Larvik på Aulestad og i Paris.
                 Samfunnsengasjement: «Hva er den kristne kjærlighet uten gjerning?» BBs egen begrunnelse for sitt
                 politiske engasjement. Skrev «Når den ny vin Blomstrer» og «Kantaten til Selskabet for Norges Vel».

1910:       Paris 26.april 1910:  Bjørnstjerne Bjørnson dør. Stedt til hvile på Vår Frelsers Gravlund den 3. mai 1910
                 Ble ført hjem med tog til København og derfra til Kristiania med panserskipet "Norge".
                 Møtt med Kongesalutt, 21 skudd, fra Akershus festning.
                 Skrev «De gode gjerninger redder verden». Dette er Bjørnsons siste skrevne ord i Paris før han døde.