Foto: Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)

Bjørnson ble samtidens store kulturpersonlighet, og var en kraft innen det litterære, kulturelle og politiske liv.

Ingen sak var for liten og ingen sak for stor. 

Han tok et klart standpunkt for de små i samfunnet og for de små nasjoners rett til frihet og selvstendighet.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev fortellinger, romaner, historiske skuespill og samtidsdramatikk og nærmere 400 dikt som har inspirert mang en tonekunstner. Han skrev anslagsvis mellom 10 000 og 20 000 brev og over 3500 taler og artikler.

Mest kjent ble Bjørnstjerne Bjørnson for nasjonalsangen vår ”Ja, vi elsker” og bondefortellingene Synnøve Solbakken og En glad gutt. I 1903 fikk Bjørnstjerne Bjørnson Nobels litteraturpris for hele sitt forfatterskap.

Bjørnsons diktning, se kolonne fem i pdf-filen.

”Fred er ei det beste, men at man Noget vil”