Aulestad / Opplevelser / Hagen / Oppdag hagen

Oppdag hagen

Hagen har utviklet seg helt fra familien Bjørnson flyttet inn og fram til i dag!

Aulestads hage har spor etter de som til enhver tid har hatt ansvar for hagen.

Hver av dem har vært inspirert av sin tids hagemoter: Karoline fra 1874, Dagny 1918-19 og Else fra 1935 til 1965.

I tillegg kommer det som skjedde i regi av Maihaugen på slutten av 60–tallet.