Foto: Jan Haug / Aulestad. 

Foto: Marte Kjernsholen / Aulestad

Foto: Marte Kjernsholen / Aulestad

Musikkværelset

I musikkværelset har selv Edvard og Nina Grieg underholdt med klaverspill og sang.

Bjørnson spilte ikke noe instrument selv. Men han var musikalsk og interessert i sang og musikk. Hans poesi er kjent for å være spesielt sangbar. Det eksisterer over 800 melodier til dikt av Bjørnson, og hans sanger er blitt en del av vår norske kulturarv.

På veggene i musikkværelset henger det portretter av både Ole Bull og Paganini og blant annet P.S. Krøyers dobbeltportrett av Nina og Edvard Grieg.